Dlaczego warto wybrać opakowania NNZ?

 • Globalny zasięg
 • Skupienie na lokalnych produktach
 • Bogata oferta
 • Innowacje i wyznaczanie trendów
 • Opakowania na indywidualne zamówienie
 • Niezawodność i etyczne działanie
 • Poszanowanie kwestii zrównoważonego rozwoju i potrzeb społeczności
Prośba o informacje

Kaluzula informacyjna

KLAUZULA
Informacyjna do Formularza Kontaktowego
– strona Internetowa NNZ Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwane RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z obsługą formularza kontaktowego jest NNZ Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 39.
 2. Pani/Pana dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie do podjęcia określonych działań na Pani/Pana żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przesłania odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, bądź zostaną przetwarzane na okres niezbędny dla wykonania przez Administratora nałożonych na niego obowiązków określonych przez przepisy prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Pana też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

O firmie NNZ

NNZ to międzynarodowa firma specjalizująca się w opakowaniach dla klientów z branży owoców i warzyw. To rodzinna spółka, która od momentu założenia w 1922 roku stopniowo przekształciła się w organizację zatrudniającą około 250 pracowników. Obecnie dysponuje rozległą międzynarodową siecią oddziałów i partnerów,

której siła tkwi w zdolności do zwiększania swojej konkurencyjności. Podobnie jak NNZ, nasi partnerzy działają z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i potrzeb społeczności, tworzą najlepsze produkty, skupiają się na potrzebach klienta, są innowacyjni i wyznaczają trendy, a ich działalność jest elastyczna, przejrzysta, niezawodna i etyczna.

W firmie NNZ traktujemy naszych pracowników jako najważniejszy zasób. Wierzymy, że takie podejście zwiększa kreatywność i produktywność, które są niezwykle ważne dla naszych klientów, dostawców i innych interesariuszy. Staramy się, by nasza praca gwarantowała uwzględnianie indywidualnych potrzeb, sprzyjała zaangażowaniu i sprawiała przyjemność oraz przebiegała zgodnie z planem, który wspólnie nakreśliliśmy. Nasze motto brzmi: „Razem jest lepiej”. Wspólnie tworzymy zrównoważone i zindywidualizowane rozwiązania, usprawnienia logistyki oraz innowacje dla naszych klientów.

Jesteśmy w stanie sprostać potrzebom dzięki naszym strategicznie położonym filiom. Współpracujemy z klientami i zróżnicowanym zespołem profesjonalnych specjalistów w zakresie materiałów, technologii żywności, projektowania graficznego i badań rynku. Razem tworzymy zindywidualizowane produkty od etapu tworzenia koncepcji po wprowadzenie na rynek. Oferujemy inteligentne rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów na każdym etapie łańcucha dostaw!

Nasza standardowa oferta obejmuje opakowania sieciowe, worki jutowe, opakowania papierowe, tkane worki polipropylenowe, folie z aluminium i tworzyw sztucznych, tacki, kubki, pojemniki, worki Big-Bag oraz materiały do stabilizacji palet. NNZ zapewnia również spersonalizowane opakowania. Wszystkie produkowane przez nas opakowania są zgodne z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju, wydajności oraz bezpieczeństwa żywności. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na znakomite warunki zakupu i wysoką jakość produktów.