DSC0098

Dbający o zrównoważony rozwój partner z wyboru dla dostawców

Naszym celem jest dbanie o odpowiedzialny i zrównoważony łańcuch dostaw poprzez propagowanie zaangażowania w odpowiedzialny łańcuch dostaw, dbanie o klimat oraz zaangażowanie społeczne.

Prawa człowieka, etyka, uczciwość, jakość i zarządzanie odpadami

  • Naszym celem jest dbanie o to, aby nasi dostawcy działali w sposób możliwie najbardziej etyczny, ekologiczny i wydajny. Dostawcy są poddawani kontroli i muszą zaakceptować i podpisać kodeks postępowania dostawcy NNZ oraz przestrzegać go. Kodeks postępowania oznacza między innymi: dbanie o bezpieczeństwo konsumentów, poszanowanie praw człowieka oraz przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i czystego środowiska.
  • W firmie NNZ stosujemy trzy różne rodzaje programów kontroli (lekki, średni i intensywny). Kontrole dla każdej kategorii zaopatrzenia centralnego są przeprowadzane corocznie, zgodnie z zatwierdzonym wcześniej harmonogramem. Wynik w ramach wskaźnika kontroli dostawców firmy NNZ to średni wynik w zakresie czterech filarów: jakość — bezpieczeństwo żywności — bezpieczeństwo i higiena — ESG.

 

Emisja gazów cieplarnianych i zmiany klimatu

  • Dążymy do możliwie najszybszego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i wpływu na klimat w przeliczeniu na wagę kupowanych przez nas materiałów (poziom 3 — emisje z materiałów i transportu) poprzez projekty koncentrujące się na recyklingu (w obiegu zamkniętym), wymianie materiałów oraz optymalizacji transportu.
  • Poziom 3 obejmuje emisje, które nie są generowane przez samą firmę NNZ i nie są wynikiem działań związanych z aktywami będącymi naszą własnością lub kontrolowanymi przez nas, ale działań, za które firma jest pośrednio odpowiedzialna w górę i w dół swojego łańcucha wartości. Przykładem tego jest sytuacja, w której kupujemy produkty od dostawców oraz używamy tych produktów i pozbywamy się ich. Emisje na poziomie 3 obejmują wszystkie źródła spoza poziomu 1 i 2.

 

Zaangażowanie społeczności

  • Poprzez zaangażowanie społeczne w regionach naszych dostawców dążymy do przyczyniania się do pozytywnych zmian w społeczności poprzez działanie, motywowanie oraz łączenie wiedzy, umiejętności i wartości.

 

 

Zrównoważonego rozwóju Zrównoważony rozwój dla klientów Zrównoważony rozwój dla pracowników
Sustainability Strategic Focus And Pillars 2
W oparciu o naszą ocenę istotności zidentyfikowaliśmy obszary priorytetowe dla naszych klientów, dostawców i pracowników. Są one zgodne z celami ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju i powiązane z celami, które chcemy osiągnąć do 2030 roku.
DLACZEGO SIEĆ OPAKOWANIOWA NNZ?
PRZEKSZTAŁCAMY

Zrównoważony rozwój
Ogólnoświatowe rozwiązania strategiczne
Pionierstwo
Rzetelność i etyka

PRAWDZIWA WSPÓŁPRACA

Długoterminowa współpraca
Praca zespołowa
Innowacja oparta na zasadzie #Rethink
Pełna obsługa logistyczna

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO KONKRETNYCH POTRZEB

Niezależne doradztwo
Wgląd w innowacje
Bliskie relacje z klientem
Szeroka oferta

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami.

"*" wskazuje pola wymagane

Jak postępujemy z Twoimi danymi? Przeczytaj nasze oświadczenie o ochronie prywatności. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych e-maili w dowolnym momencie.