GVBF T4A NNZ 034 (1)

Zarządzanie jakością

Polityka korporacyjna NNZ

Pod względem jakości firma NNZ dąży do tego, aby być preferowanym partnerem naszych klientów w zakresie rozwiązań opakowaniowych. Zapewniamy konsekwentną spójność produktów pod względem jakości i bezpieczeństwa żywności. Optymalna jakość jest warunkiem koniecznym sukcesu rynkowego Grupy NNZ.  Całe przedsiębiorstwo jest przygotowane do (produkcji), magazynowania i dystrybucji opakowań przemysłowych, rolniczych i konsumenckich przeznaczonych do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością oraz do świadczenia usług o najwyższej możliwej jakości.

 

„O jakości mówimy wtedy, gdy wraca do nas klient, a nie produkt”.

 

W tym celu stale doskonalimy systemy i procesy biznesowe, produkcyjne oraz związane z obsługą klienta i jakością, zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie do naszej działalności przepisami prawa i regulacjami oraz wszystkimi prawnymi i etycznymi aspektami działalności:

Stosowane przez nas systemy jakości wzmacniają nasz fundament ciągłego doskonalenia się. Ich skuteczność jest weryfikowana i zatwierdzana za pomocą opartych na faktach danych oraz narzędzi.

 • Zgodność z inicjatywą GFSI i normą ISO9001
 • Koncentracja na prawidłowym wykonaniu za pierwszym podejściem
 • Ograniczanie skarg poprzez analizę przyczyn źródłowych oraz działania naprawcze

Nasza wiedza organizacyjna, zasoby, możliwości i produkty pozwalają nam uczynić z jakości wyróżnik konkurencyjny dla nas i dla naszych klientów.

 • Dbamy o stałe podnoszenie umiejętności pracowników poprzez edukację i szkolenia.
 • Edukujemy cały personel w zakresie wymogów firmy dotyczących stosowania higienicznych praktyk i przywiązywania należytej wagi do higieny osobistej.
 • Jesteśmy jedną firmą NNZ – co rozumiemy jako współpracę w skali globalnej i stosowanie standardów jakości i wartości NNZ we wszystkich działaniach.
 • Dbamy o skuteczną realizację programu zapewniania jakości przez dostawców w całej firmie, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych

 

Skupiamy się na rozpoznawaniu potrzeb i oczekiwań naszych klientów poprzez otwartą i szczerą komunikację w celu budowania długoterminowej współpracy opartej na zaufaniu. Jesteśmy oddani dbaniu o zadowolenie klientów poprzez zapewnianie najwyższych standardów jakości i usług.

 • Dostarczamy produkty zgodne ze specyfikacją otrzymaną od klientów, w tym ze wszystkimi wymogami ustawowymi i wykonawczymi.
 • Dbamy o to, aby nasze obiekty były dostosowane, utrzymywane i eksploatowane w sposób pozwalający uniknąć skażenia, minimalizować pogorszenie stanu środowiska i umożliwiać skuteczne sprzątanie.
 • Dążymy do uzyskiwania od klientów informacji zwrotnych na temat wyników oraz ich satysfakcji.
 • Działalność zawsze prowadzimy w sposób etyczny.

Kierownictwo Grupy NNZ jest głęboko oddane procedurom w ramach systemów zarządzania jakością i prowadzi firmę poprzez osobisty przykład, co przekłada się na oddaną pracę zespołów na całym świecie. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do ciągłego doskonalenia każdego procesu, nad którym mają kontrolę.

DLACZEGO SIEĆ OPAKOWANIOWA NNZ?
PRZEKSZTAŁCAMY

Zrównoważony rozwój
Ogólnoświatowe rozwiązania strategiczne
Pionierstwo
Rzetelność i etyka

PRAWDZIWA WSPÓŁPRACA

Długoterminowa współpraca
Praca zespołowa
Innowacja oparta na zasadzie #Rethink
Pełna obsługa logistyczna

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO KONKRETNYCH POTRZEB

Niezależne doradztwo
Wgląd w innowacje
Bliskie relacje z klientem
Szeroka oferta

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami.

"*" wskazuje pola wymagane

Jak postępujemy z Twoimi danymi? Przeczytaj nasze oświadczenie o ochronie prywatności. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych e-maili w dowolnym momencie.