DSC0098

Zrównoważony rozwój — strategiczne ukierunkowanie i filary

Oddanie zrównoważonemu rozwojowi przenika całą naszą organizację. Nasze produkty opakowaniowe chronią zawartość i zapobiegają marnowaniu żywności, z czego jesteśmy dumni. Droga ku zrównoważonemu rozwojowi jest możliwa tylko przy współpracy wszystkich stron na rzecz naszych wspólnych celów w całym łańcuchu dostaw.

Nasza ogólna definicja zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój dla firmy NNZ oznacza pielęgnowanie i budowanie długotrwałych relacji z naszymi pracownikami, klientami i dostawcami. NNZ wierzy w postęp, zarówno na rzecz ludzi, jak i środowiska. Opowiadamy się za wyznaczonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych celami w zakresie zrównoważonego rozwoju (CZR ONZ) i uwzględniamy je w swojej codziennej działalności.

 

Wspólne cele w całym łańcuchu dostaw

Oddanie zrównoważonemu rozwojowi przenika całą naszą organizację. Nasze produkty opakowaniowe chronią zawartość i zapobiegają marnowaniu żywności, z czego jesteśmy dumni. Droga ku zrównoważonemu rozwojowi jest możliwa tylko przy współpracy wszystkich stron na rzecz naszych wspólnych celów w całym łańcuchu dostaw. Celem naszych działań jest nie tylko propagowanie przejrzystości w łańcuchu wartości, lecz także zapewnianie dostawcom znajdującym się na wcześniejszych etapach dojrzałości ESG najlepszych praktyk w zakresie zarządzania, aby mogli na nich budować swoją doskonałość w ramach naszego wspólnego programu zrównoważonego rozwoju.

 

Nasz cel i ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju 

Do zrównoważonego rozwoju naszej działalności dążymy poprzez produkcję i dostarczanie bezpiecznych i innowacyjnych opakowań przekraczających oczekiwania naszych partnerów. Naszą ambicją jest wspieranie większej liczby klientów w budowaniu zrównoważonej oferty produktów opakowaniowych, koncentrując się na obiegu zamkniętym, wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu oraz wpływie na środowisko. Zrównoważony rozwój jest wpisany w serce naszej działalności, nie tylko ze względu na atuty naszych rozwiązań opakowaniowych, lecz także jako niezbędne narzędzie do ograniczania marnotrawstwa żywności. Co więcej, koncentrujemy się na uczynieniu zrównoważonego rozwoju fundamentalnym filarem naszej trwającej transformacji biznesowej. Dążymy do możliwie największego i najszybszego zmniejszenia naszego wpływu na środowisko.

 

Nasza strategia 

Nasza strategia „dbający o zrównoważony rozwój partner z wyboru” składa się z trzech filarów odzwierciedlających nasze priorytety organizacyjne: klienci, pracownicy, dostawcy. W ramach każdego z tych trzech filarów, w oparciu o ocenę istotności, zdefiniowaliśmy obszary priorytetowe. Obszary te są zgodne z kwestiami o wysokiej istotności oraz powiązanymi z nimi celami ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, które uważamy za najważniejsze dla naszej działalności, a ponadto powiązane z konkretnymi kluczowymi wskaźnikami wydajności i celami, które chcemy osiągnąć najpóźniej do 2030 r.

 

Zrównoważony rozwój dla klientów Zrównoważony rozwój dla dostawców Zrównoważony rozwój dla pracowników Nasza usługa: obliczanie wpływu na środowisko naturalne
Sustainability Strategic Focus And Pillars 2
W oparciu o naszą ocenę istotności zidentyfikowaliśmy obszary priorytetowe dla naszych klientów, dostawców i pracowników. Są one zgodne z celami ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju i powiązane z celami, które chcemy osiągnąć do 2030 roku.
DLACZEGO SIEĆ OPAKOWANIOWA NNZ?
PRZEKSZTAŁCAMY

Zrównoważony rozwój
Ogólnoświatowe rozwiązania strategiczne
Pionierstwo
Rzetelność i etyka

PRAWDZIWA WSPÓŁPRACA

Długoterminowa współpraca
Praca zespołowa
Innowacja oparta na zasadzie #Rethink
Pełna obsługa logistyczna

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO KONKRETNYCH POTRZEB

Niezależne doradztwo
Wgląd w innowacje
Bliskie relacje z klientem
Szeroka oferta

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami.

"*" wskazuje pola wymagane

Jak postępujemy z Twoimi danymi? Przeczytaj nasze oświadczenie o ochronie prywatności. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych e-maili w dowolnym momencie.