DSC0098

Dbający o zrównoważony rozwój partner z wyboru dla pracowników

Dążymy do zapewnienia naszym pracownikom bezpiecznego i przyjaznego środowiska poprzez budowanie kultury środowiska pracy wolnego od urazów i chorób, priorytetowe traktowanie zaangażowania i zarządzania utalentowanymi pracownikami oraz tworzenie inkluzywnego i zróżnicowanego środowiska w firmie NNZ.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że troska o klimat i ludzi jest imperatywem biznesowym, a interesariusze coraz częściej oczekują od nas podejmowania znaczących działań w postaci korzystnych inicjatyw na rzecz klimatu i społeczności. Naszym celem jest tworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy czują się bezpieczni, zaangażowani i odpowiedzialni, a także współpraca z lokalnymi i globalnymi interesariuszami w zakresie wspólnych działań, które inspirują innych i propagują dobro ogółu. Nasze credo to: „Jesteśmy ludźmi z pasją, pracujemy z przyjemnością na swój sposób, zgodnie z planem, który wspólnie uzgodniliśmy”.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Poprzez przeprowadzanie ocen bezpieczeństwa i higieny pracy w naszych obiektach budujemy kulturę bezpieczeństwa opartą na środowisku wolnym od urazów i chorób mającą na celu wyeliminowanie wszelkiego rodzaju chorób zawodowych i urazów spowodowanych wypadkami w miejscu pracy. W dążeniu do stworzenia takiego środowiska nie chodzi o przekonanie, że można wyeliminować wszystkie zagrożenia, ale o zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy w celu analizowania incydentów i wprowadzania ulepszeń oraz dążenia do zapobiegania, a nie reagowania.

 

Angażowanie utalentowanych pracowników i zarządzanie nimi

  • Nasi pracownicy odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu wyjątkowej obsługi klienta, zwiększającej zadowolenie oraz budującej zaufanie i lojalność. W związku z tym priorytetowo traktujemy angażowanie utalentowanych pracowników i zarządzanie nimi, aby osiągnąć wysokie wyniki w całej naszej organizacji. Aby wspomóc proces zarządzania utalentowanymi pracownikami, przeprowadzamy z pracownikami regularne oceny jakości pracy i przeglądy rozwoju kariery zawodowej. Zaangażowani pracownicy są bardziej skłonni do dobrowolnego podejmowania dodatkowego, wykraczającego poza zakres obowiązków wysiłku na rzecz sukcesu organizacji. Częściej mają oni ponadto pozytywne nastawienie i są odporni w obliczu wyzwań. Aby mieć pewność, że wszyscy pracownicy są zaangażowani w pracę organizacji i realizowanie jej strategii, korzystamy z ankiet pracowniczych w celu zidentyfikowania w organizacji obszarów o wysokich i niskich wynikach.

 

Różnorodność, równość i inkluzywność

  • Różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy to łączenie różnych doświadczeń, środowisk i sposobów współpracy, aby osiągnąć wspólny cel. Firma NNZ wierzy, że może to osiągnąć, gdy będzie składać się ze różnicowanej grupy ludzi, którzy mogą wywrzeć realny wpływ. W tym celu pracuje nad programem DIE, aby przełamywać bariery, zachęcać do wewnętrznej komunikacji i zwiększać indywidualne zrozumienie.

 

Zaangażowanie społeczności 

  • Odpowiedzialność społeczna jest obecnie priorytetem dla wielu firm, a świetnym sposobem na osiągnięcie tego celu jest wolontariat. Programy wolontariatu przynoszą korzyści nie tylko społecznościom, którym służą, lecz także wolontariuszom w nie zaangażowanym. Zespoły spędzające razem czas podczas działań wolontariackich mają okazję do nawiązywania więzi i budowania silnych relacji z innymi członkami społeczności i swoimi współpracownikami — jednocześnie ulepszając społeczność. Poprzez zaangażowanie społeczne naszych pracowników dążymy do przyczyniania się do pozytywnych zmian w społeczności, działając, motywując oraz łącząc wiedzę, umiejętności i wartości.

 

Relacje i zaangażowanie

  • Aby stać się najlepszym partnerem z wyboru, firma NNZ angażuje się w dialog ze swoimi pracownikami na temat ich potrzeb, oczekiwań i preferencji — w codziennych kontaktach oraz poprzez ankiety koncentrujące się na zaangażowaniu pracowników — w celu określenia stopnia lojalności i poparcia.

 

Zrównoważonego rozwóju Zrównoważony rozwój dla klientów Zrównoważony rozwój dla dostawców
Sustainability Strategic Focus And Pillars 2
W oparciu o naszą ocenę istotności zidentyfikowaliśmy obszary priorytetowe dla naszych klientów, dostawców i pracowników. Są one zgodne z celami ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju i powiązane z celami, które chcemy osiągnąć do 2030 roku.
DLACZEGO SIEĆ OPAKOWANIOWA NNZ?
PRZEKSZTAŁCAMY

Zrównoważony rozwój
Ogólnoświatowe rozwiązania strategiczne
Pionierstwo
Rzetelność i etyka

PRAWDZIWA WSPÓŁPRACA

Długoterminowa współpraca
Praca zespołowa
Innowacja oparta na zasadzie #Rethink
Pełna obsługa logistyczna

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO KONKRETNYCH POTRZEB

Niezależne doradztwo
Wgląd w innowacje
Bliskie relacje z klientem
Szeroka oferta

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami.

"*" wskazuje pola wymagane

Jak postępujemy z Twoimi danymi? Przeczytaj nasze oświadczenie o ochronie prywatności. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych e-maili w dowolnym momencie.