Sustainable strawberry packaging

Czego tak naprawdę konsumenci oczekują od opakowań owoców miękkich? Część 1 z 3

W jakim stopniu zrównoważone opakowania są ważne dla konsumentów?

W jakim stopniu zrównoważony rozwój i zrównoważone opakowania są faktycznie ważne dla konsumentów? Czy konsumenci rzeczywiście kupują to, co deklarują? Co konsumenci uważają za ważne i jak zachowują się w symulowanej sytuacji zakupowej?

Aby odpowiedzieć na te pytania, firma NNZ, lider na rynku opakowań warzyw i owoców, przeprowadziła niedawno w Niemczech zakrojone na szeroką skalę badanie (ponad 300 wywiadów i 11 700 stymulacji sytuacji zakupowych). Firma NNZ przeprowadziła badanie materiałów opakowaniowych na borówki i truskawki. Podsumowanie wyników tego badania przedstawiono na Europejskim Forum Opakowań w Düsseldorfie.

„Nasze badanie to lektura obowiązkowa dla detalistów, plantatorów i dostawców z sektora owoców miękkich” – mówi Alies Padding, kierownik ds. innowacji w firmie NNZ, sieci opakowaniowej. „Dostarcza ono informacji na temat skojarzeń oraz kryteria zakupu pakowanych owoców miękkich, a wniosek nie będzie zaskoczeniem: konsumenci wcale nie kupują tego, co deklarują! Wyraźnie widać też, że konsumenci odnoszą się do kwestii zrównoważonego charakteru opakowań z tworzyw sztucznych, tektury i masy celulozowej w bardzo emocjonalny sposób, ale z niewielką wiedzą. Konsumenci mają niewielką wiedzę na temat znaków ekologicznych umieszczanych na opakowaniach i kojarzą je w niewielkim stopniu. Podczas badania wiele osób wyraziło chęć uzyskania jasnego wyjaśnienia na temat odpowiednich strumieni odpadów z opakowań. Jest to dla branży okazja do przyczynienia się do realizacji naszych wspólnych celów w postaci 100% recyklingu opakowań w najbliższej przyszłości.

Berries 12007 Cardboard Tray Punnet NNZ Strawberry Packaging Berries 11001 Pulp Tray NNZ DE Berries 11003 Pulp Tray NNZ DE
Purchasing behaviour strwberries

Przede wszystkim okazało się, że konsumentom najbardziej zależy na jakości owoców miękkich, a wszystkie inne kryteria są temu podporządkowane. A jak wszyscy wiemy, podstawową funkcją opakowania jest ochrona jakości i zapobieganie marnowaniu żywności w łańcuchu dostaw. Badanie szacuje odsetek konsumentów, którzy wybiorą określony rodzaj opakowania z masy papierowej, kartonu lub tworzywa sztucznego oraz powód takiego wyboru”. NNZ opublikuje wyniki w postaci trzech artykułów na blogu.

W niniejsze, pierwszej części omawiamy wyniki badań opinii konsumentów na temat zrównoważonego rozwoju i zrównoważonych opakowań, w oparciu o następujące pytania:

  • W jakim stopniu zgodność ze zrównoważonym rozwojem jest naprawdę ważna dla konsumentów?
  • Znaki ekologiczne – co konsumenci wiedzą i rozumieją w tym zakresie?

Pojęcia związane ze zrównoważonym rozwojem, takie jak „ślad węglowy” czy „biodegradowalność”, nie są w pełni zrozumiałe. Jeśli chodzi o zrównoważony charakter materiałów opakowaniowych, respondenci są stosunkowo pewni swojej wiedzy na temat zrównoważonego charakteru opakowań kartonowych. W rzeczywistości jednak wiedzą oni bardzo niewiele. Jeśli chodzi o znaki ekologiczne plastiku, co konsumenci wiedzą i rozumieją w tym zakresie? W przypadku materiałów opakowaniowych respondenci są mniej pewni swojej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, a ich komentarze ograniczają się do następujących kwestii: „Powoduje zbyt wiele odpadów plastikowych” i „Jest szkodliwy dla środowiska”.

Podsumowując, konsumenci są słabo poinformowani, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój w ujęciu ogólnym oraz o zrównoważony charakter różnych materiałów opakowaniowych. W związku z tym branża i sektor polityczny mają tu duże pole do popisu.

Spośród znaków podanych w ankiecie niemieccy konsumenci znali tylko numer 4 i 13 poniżej. Ogólnie rzecz biorąc, można więc założyć, że te znaki ekologiczne mają niewielki wpływ na zachowania nabywców. Niemniej jednak 90% konsumentów twierdzi, że doceniłoby proste objaśnienie na opakowaniu, aby móc skutecznie segregować odpady opakowaniowe. Firma NNZ z niecierpliwością czeka na możliwość omówienia tej kwestii z kolegami z branży i sprzedawcami detalicznymi.

W następnym artykule przedstawimy emocjonalne i racjonalne kryteria wpływające na decyzje zakupowe dotyczące pakowanych owoców miękkich.

Czego tak naprawdę konsumenci oczekują od opakowań owoców miękkich? Część 2 z 3
Berries 12553 Cardboard Tray Lid NNZ Benelux Berries 12001 Cardboard Tray NNZ Scan Berries 12009 Cardboard Tray NNZ DE Berries 12032 Cardboard Tray NNZ DE
87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami.

"*" wskazuje pola wymagane

Jak postępujemy z Twoimi danymi? Przeczytaj nasze oświadczenie o ochronie prywatności. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych e-maili w dowolnym momencie.