Worki Big-Bag do użytku przemysłowego

Worki Big-Bag do użytku przemysłowego umożliwiają zapakowanie ładunków o wadze do 2000 kg.

Worki Big-Bag do użytku przemysłowego zostały przetestowane przez niezależne instytuty badawcze, zgodnie z normą NEN-EN1898 i spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi międzynarodowe w zakresie jakości.

Do transportu i przechowywania substancji niebezpiecznych firma NNZ oferuje opakowania FIBC Power-Lift® zatwierdzone przez ONZ. Wybór odpowiedniego opakowania FIBC Power-Lift® zależy od klasy zagrożenia pakowanego produktu. Prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów technicznych.