Solar Panales For Denmark

Panele słoneczne dla jednostki NNZ Dania

Świat czyni postępy w realizacji wyznaczonego przez ONZ celu w zakresie zrównoważonego rozwoju (CZR 7) i istnieją obiecujące sygnały świadczące o tym, że energia staje się coraz bardziej zrównoważona i powszechnie dostępna. Oficjalnie przyjęta polityka Grupy NNZ zakłada ograniczenie wpływu na środowisko tam, gdzie jest to możliwe. Firma NNZ przyczynia się do realizacji celu szczegółowego CZR 7.2: Do 2030 roku znaczne zwiększenie udziału energii odnawialnej w globalnym koszyku energetycznym poprzez zainstalowanie na naszych biurach i magazynach paneli słonecznych. Do tej listy dodaliśmy kolejną lokalizację: NNZ Dania!

Bliższych informacji na temat naszego zrównoważonego sposobu pracy w Danii udziela Lene Hulten, dyrektor generalny jednostki NNZ Skandynawia.

Zrównoważony rozwój
NNZ Scandinavia Dec 2021 (65)
Firma NNZ przyczynia się do realizacji celu szczegółowego CZR 7.2: do 2030 roku znacząco zwiększyć udział energii odnawialnej w globalnym miksie energetycznym, instalując panele słoneczne w naszych biurach i magazynach.
87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami.

"*" wskazuje pola wymagane

Jak postępujemy z Twoimi danymi? Przeczytaj nasze oświadczenie o ochronie prywatności. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych e-maili w dowolnym momencie.