Jakość

Jakość to wiedza.

Jakość opakowań nie jest zamkniętym terminem, lecz zawsze zależy od ich wykorzystania. Klienci otrzymują produkt o stałej jakości w ramach uzgodnionych specyfikacji. Tajemnica polega na możliwości niezawodnego realizowania szybkich dostaw opakowań o wymaganej jakości, w wystarczających ilościach i po odpowiedniej cenie. Do tego wymagana jest wiedza ekspercka oraz wyczucie rynku.

Stale monitorujemy rynek opakowań na poziomie strukturalnym. Wybieramy odpowiednich producentów w oparciu o różne kryteria określane przez naszych klientów. Wybranych producentów wizytujemy co najmniej raz w roku i przeprowadzamy coroczne audyty.

Firma NNZ pełni rolę centrum wiedzy, partnera pośredniczącego między klientem i producentem oraz certyfikowanego dostawcy gwarantującego odpowiednią jakość.