Why NNZ packaging?

  • Worldwide coverage
  • Focus on local
  • Broad portfolio
  • Innovative trendsetter
  • Customized packaging
  • Reliable & ethical
  • Sustainable & social-minded
Prośba o informacje

Jakość

Jakość to wiedza.

Jakość opakowań nie jest zamkniętym terminem, lecz zawsze zależy od ich wykorzystania. Klienci otrzymują produkt o stałej jakości w ramach uzgodnionych specyfikacji. Tajemnica polega na możliwości niezawodnego realizowania szybkich dostaw opakowań o wymaganej jakości, w wystarczających ilościach i po odpowiedniej cenie. Do tego wymagana jest wiedza ekspercka oraz wyczucie rynku.

Stale monitorujemy rynek opakowań na poziomie strukturalnym. Wybieramy odpowiednich producentów w oparciu o różne kryteria określane przez naszych klientów. Wybranych producentów wizytujemy co najmniej raz w roku i przeprowadzamy coroczne audyty.

Firma NNZ pełni rolę centrum wiedzy, partnera pośredniczącego między klientem i producentem oraz certyfikowanego dostawcy gwarantującego odpowiednią jakość.

 

O NNZ

NNZ jest międzynarodową firmą należącą i zarządzaną przez rodzinę Boot od 1922 r. Pracownicy NNZ produkują dla klientów opakowania na świeże produkty rolne oraz na produkty przemysłowe.
W 1922 r. firma NNZ rozpoczęła od handlu torbami jutowymi z „Pakhuis Libau” w Groningen (Holandia) co zapoczątkowało rodzinną działalności z ambicjami międzynarodowymi.
Obecnie firma NNZ jest organizacją zatrudniającą ponad 250 pracowników i obsługującą klientów poprzez swoje oddziały w Austrii, krajach Beneluxu, Kanadzie, Danii, Norwegii, Niemczech, we Włoszech, w Polsce, na ‎‎Łotwie, Litwie, w Estonii, RPA, Wielkiej Brytanii i USA.
Firma NNZ ściśle współpracuje z partnerami z 40 krajów i oferuje opakowania dla klientów z całego świata.