SDG 7

Cele ONZ w firmie NNZ: CZR 7

Zapewnianie dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Ostatecznym celem firmy NNZ jest osiągnięcie możliwie najniższego bilansu węglowego dla naszej firmy.

 

Świat czyni postępy w realizacji celu 7 i istnieją obiecujące sygnały świadczące o tym, że energia staje się coraz bardziej zrównoważona i powszechnie dostępna. Oficjalnie przyjęta polityka Grupy NNZ zakłada ograniczenie wpływu na środowisko tam, gdzie jest to możliwe. Ogólną strategią naszej Grupy jest zarówno poprawa wyników operacyjnych, jak i zmniejszenie potencjalnie szkodliwych emisji do gleby, wody i powietrza.

 

Firma NNZ przyczynia się do realizacji celu szczegółowego CZR 7.2: Do 2030 roku znaczne zwiększenie udziału energii odnawialnej w globalnym koszyku energetycznym. Ostatecznym celem firmy NNZ jest osiągnięcie możliwie najniższego bilansu węglowego dla naszej firmy.

 

Nasza polityka korporacyjna jasno wyznacza zakres odpowiedzialności i procedury osiągania oficjalnie przyjętych celów Grupy we wszystkich aspektach jej działalności, co prowadzi do poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska, w tym redukcji emisji CO2 i metanu.

 

Nasz wkład obejmuje

 1. Przestrzeganie wszystkich aktualnych przepisów dotyczących energii, dążenie do osiągnięcia lub kompensowania celów legislacyjnych.
 2. Propagowanie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej wśród naszych pracowników.
 3. Tam, gdzie jest to możliwe, dążenie do ciągłej poprawy wyników firmy NNZ w zakresie ochrony środowiska, włączając w to programy lean dla działu transportu w celu ciągłej poprawy wydajności logistycznej firmy.
 4. Minimalizowanie ilości odpadów, propagowanie recyklingu oraz stosowanie produktów pochodzących z recyklingu w celu zmniejszenia obciążenia wysypisk śmieci, a tym samym wytwarzania metanu.
 5. Stosowanie w całej Grupie instalacji i urządzeń energooszczędnych, a więc zmniejszających emisję dwutlenku węgla. Firma NNZ zainstalowała energooszczędne urządzenia w biurach w Holandii (panele słoneczne, pompa ciepła, dach obsadzony rozchodnikiem, energooszczędne żarówki) oraz w biurach w Skandynawii (panele słoneczne).
 6. Możliwość pracy z domu, w stosownych wypadkach korzystanie z technologii internetowych do zebrań wewnętrznych i zewnętrznych.
 7. Kompensacja emisji dwutlenku węgla, sadzenie drzew w celu kompensacji CO2 emitowanego podczas podróży.
 8. Korporacyjna polityka zakupowa: dostawcy podpisują kodeks postępowania dostawcy NNZ w zakresie ochrony środowiska i przestrzegają go. Dostawcy są zobowiązani nieustannie dążyć do zmniejszania wpływu swojej działalności na środowisko. Zważając na wymogi bezpieczeństwa żywności i interesy konsumentów, dostawcy powinni jako minimum pracować nad tym, aby:
 • Zmniejszyć zużycie energii, wody i surowców;
 • Zmniejszyć ilość odpadów i emisji do powietrza, gleby i wody;
 • Ograniczyć stosowanie środków chemicznych i nawozów oraz wyeliminować stosowanie środków chemicznych i nawozów niebezpiecznych dla zdrowia konsumentów (zgodnie z naszymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności);
 • Przyczyniać się do recyklingu i ponownego wykorzystywania materiałów i produktów;
 • Stosować technologie przyjazne dla środowiska;
 • Uwzględniać wpływ na środowisko w procesie rozwoju produktu i projektowania opakowania.

 

Dostrzegamy okazje do zrównoważonego rozwoju i opracowujemy realne zobowiązania!
DLACZEGO SIEĆ OPAKOWANIOWA NNZ?
PRZEKSZTAŁCAMY

Zrównoważony rozwój
Ogólnoświatowe rozwiązania strategiczne
Pionierstwo
Rzetelność i etyka

PRAWDZIWA WSPÓŁPRACA

Długoterminowa współpraca
Praca zespołowa
Innowacja oparta na zasadzie #Rethink
Pełna obsługa logistyczna

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO KONKRETNYCH POTRZEB

Niezależne doradztwo
Wgląd w innowacje
Bliskie relacje z klientem
Szeroka oferta

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami.

"*" wskazuje pola wymagane

Jak postępujemy z Twoimi danymi? Przeczytaj nasze oświadczenie o ochronie prywatności. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych e-maili w dowolnym momencie.