Gender Equality at NNZ

Cele ONZ w firmie NNZ: CZR 5

Osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet

Równość płci jest nie tylko podstawowym prawem człowieka, lecz także niezbędnym fundamentem pokojowego, dostatniego i zrównoważonego świata.

 

W firmie NNZ za swój najważniejszy zasób uważamy naszych pracowników. Jesteśmy przekonani, że to podejście prowadzi do większej kreatywności i produktywności, a to z kolei ma ogromne znaczenie dla naszych klientów, dostawców i innych interesariuszy. Dążymy do tego, aby nasi pracownicy mogli pracować w sposób bardzo indywidualny, z pasją i przyjemnością, zgodnie z planem, który wspólnie stworzyliśmy. Nasze motto brzmi: „Razem jest lepiej, z poszanowaniem równość płci”.

 

Firma NNZ przyczynia się do realizacji celu szczegółowego CZR 5.5 (ONZ): Zapewnienie kobietom pełnego i skutecznego uczestnictwa oraz równych szans w pełnieniu funkcji kierowniczych na wszystkich szczeblach decyzyjnych w życiu politycznym, gospodarczym i publicznym:

  • Nasza polityka: zabiegi w ramach polityki równych szans;
  • Równość płci: siła robocza firmy NNZ składa się w 30% z kobiet;
  • Wzmocnienie pozycji kobiet: 20% stanowisk kierowniczych zajmują kobiety.

 

Dostrzegamy okazje do zrównoważonego rozwoju i opracowujemy realne zobowiązania!
DLACZEGO SIEĆ OPAKOWANIOWA NNZ?
PRZEKSZTAŁCAMY

Zrównoważony rozwój
Ogólnoświatowe rozwiązania strategiczne
Pionierstwo
Rzetelność i etyka

PRAWDZIWA WSPÓŁPRACA

Długoterminowa współpraca
Praca zespołowa
Innowacja oparta na zasadzie #Rethink
Pełna obsługa logistyczna

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO KONKRETNYCH POTRZEB

Niezależne doradztwo
Wgląd w innowacje
Bliskie relacje z klientem
Szeroka oferta

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami.

"*" wskazuje pola wymagane

Jak postępujemy z Twoimi danymi? Przeczytaj nasze oświadczenie o ochronie prywatności. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych e-maili w dowolnym momencie.