SDG 12

Cele ONZ w firmie NNZ: CZR 12

Zapewnianie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Zrównoważona konsumpcja i produkcja w celu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i ekologiczną.

 

Światowa konsumpcja i produkcja – siły napędowe gospodarki światowej – opierają się na wykorzystaniu środowiska naturalnego i zasobów w sposób, który wciąż wywiera destrukcyjny wpływ na naszą planetę.  Szacuje się, że każdego roku jedna trzecia całej wyprodukowanej żywności – czyli 1,3 mld ton o wartości około 1 bln dolarów – gnije w koszach konsumentów i sprzedawców detalicznych lub psuje się z powodu niewłaściwych praktyk w zakresie transportu i zbiorów. Zrównoważona konsumpcja i produkcja w znacznym stopniu przyczyniają się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i ekologiczną.

 

Firma NNZ przyczynia się do realizacji celu szczegółowego CZR 12.5, zakładającego znaczne ograniczenie do 2030 r. wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, recykling i ponowne wykorzystanie, przez:

 

1.Dalsze propagowanie i projektowanie energooszczędnych, a tym samym zmniejszających emisję dwutlenku węgla, materiałów i koncepcji opakowań w imieniu naszych partnerów.

 

2. Ułatwianie wyboru opakowań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju w celu minimalizowania ilości odpadów żywnościowych i wpływu na środowisko: firma NNZ propaguje swoje podejście oparte na zasadzie #rethink, aby umożliwić klientom dokonanie opartego na faktach, zrównoważonego wyboru materiałów opakowaniowych.

3. Korporacyjna polityka zakupów

  • Dostawcy podpisują kodeks postępowania dostawcy firmy NNZ  i przestrzegają go w odniesieniu do przejrzystości, zgodności z przepisami, bezpieczeństwa żywności oraz interesów konsumentów. Firma NNZ będzie sprawdzać zgodność.
  • Dostawcy powinni zachowywać przejrzystość w swoich działaniach biznesowych i przekazywać nam rzetelne i pełne informacje na temat swoich polityk, działań oraz produktów mających znaczenie dla naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.
  • Dostawcy muszą przestrzegać wszystkich stosownych przepisów prawa krajowego oraz regulacji obowiązujących w krajach, w których prowadzą działalność. Dostawcy muszą zadbać o bezpieczeństwo i przydatność swoich produktów do spożycia przez ludzi. Muszą one spełniać nasze kryteria jakości i bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do surowców i innych składników, badań oraz procesów produkcji i pakowania. Dostawcy muszą być w stanie zagwarantować, że produkty dostarczane firmie NNZ nie zawierają składników modyfikowanych genetycznie.
  • Dostawcy powinni ponadto przestrzegać określonych przepisami prawa i wymaganych przez firmę NNZ wymogów dotyczących wprowadzania do obrotu i znakowania. NNZ zastrzega sobie prawo do weryfikacji działań dostawców w tym zakresie. Wierzymy we współpracę z dostawcami i cenimy sobie długoterminowe relacje. Chętnie współpracujemy ze swoimi dostawcami, aby w każdym indywidualnym przypadku opracować wykonalne i satysfakcjonujące rozwiązania.
  • Dostawcy są zobowiązani do informowania firmy NNZ o miejscu produkcji każdego zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania w dowolnym czasie niezapowiedzianych wizyt audytorów zewnętrznych we wszystkich zakładach produkujących nasze towary, a dostawcy mają obowiązek umożliwić audytorom zewnętrznym dostęp do tych zakładów w celu zapewnienia zgodności z kodeksem postępowania dostawcy. W tym celu przedstawiciele firmy NNZ mogą ponadto składać zapowiedziane wizyty kontrolne we wszystkich zakładach produkujących nasze towary, a dostawcy powinni umożliwić tym przedstawicielom dostęp do tych zakładów.
  • Firma NNZ lub audytor zewnętrzny ją reprezentujący będą w uzasadnionym zakresie przestrzegać ujawnionych przez dostawców zasad i przepisów zakładu dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Z wyjątkiem szczególnych okoliczności, kontrole są ograniczone do jednego razu w roku.

4. Korporacyjna polityka zarządzania jakością

Pod względem jakości firma NNZ dąży do tego, aby być preferowanym partnerem w zakresie rozwiązań opakowaniowych. Zapewniamy spójność produktów pod względem jakości i bezpieczeństwa żywności. O jakości mówimy wtedy, gdy wraca do nas klient, a nie produkt. W tym celu stale doskonalimy systemy i procesy związane z działalnością biznesową, produkcją, obsługą klienta i jakością, zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie do działalności naszej firmy przepisami prawa i regulacjami oraz wszystkimi prawnymi i etycznymi aspektami działalności:

  • Nasze certyfikowane systemy jakości wzmacniają nasz fundament ciągłego doskonalenia procesów i jakości. Ich skuteczność jest weryfikowana i zatwierdzana za pomocą opartych na faktach danych oraz narzędzi. Nasze narzędzia: zgodność z inicjatywą GFSI i normą ISO9001, koncentracja na prawidłowym wykonaniu za pierwszym razem oraz ograniczanie skarg poprzez analizę przyczyn źródłowych oraz działania naprawcze.
  • Nasza wiedza organizacyjna, zasoby, możliwości i produkty pozwalają nam uczynić z jakości przewagę konkurencyjną dla nas i dla naszych klientów. Nasze narzędzia: umiejętności pracowników są stale podnoszone poprzez edukację i szkolenia, a my jesteśmy Jedną firmą NNZ, co oznacza, że współpracujemy w skali globalnej i stosujemy wartości NNZ oraz standardy jakości we wszystkich swoich działaniach.
  • Skupiamy się na rozpoznawaniu potrzeb i oczekiwań naszych klientów poprzez otwartą i szczerą komunikację w celu budowania długoterminowej współpracy opartej na zaufaniu. Jesteśmy oddani dbaniu o zadowolenie naszych klientów poprzez zapewnianie najwyższych standardów jakości i usług. Nasze narzędzia: zbieranie informacji zwrotnych od klientów na temat wyników oraz poziomu zadowolenia; gromadzenie informacji zwrotnych od odpowiednich interesariuszy; prowadzenie działalności zawsze w sposób etyczny, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

 

Dostrzegamy okazje do zrównoważonego rozwoju i opracowujemy realne zobowiązania.
DLACZEGO SIEĆ OPAKOWANIOWA NNZ?
PRZEKSZTAŁCAMY

Zrównoważony rozwój
Ogólnoświatowe rozwiązania strategiczne
Pionierstwo
Rzetelność i etyka

PRAWDZIWA WSPÓŁPRACA

Długoterminowa współpraca
Praca zespołowa
Innowacja oparta na zasadzie #Rethink
Pełna obsługa logistyczna

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO KONKRETNYCH POTRZEB

Niezależne doradztwo
Wgląd w innowacje
Bliskie relacje z klientem
Szeroka oferta

87dad78ea8417d6a5d9de198d48de6b48ff2d002
Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami.

"*" wskazuje pola wymagane

Jak postępujemy z Twoimi danymi? Przeczytaj nasze oświadczenie o ochronie prywatności. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych e-maili w dowolnym momencie.