Dlaczego warto wybrać opakowania NNZ?

 • Globalny zasięg
 • Skupienie na lokalnych produktach
 • Bogata oferta
 • Innowacje i wyznaczanie trendów
 • Opakowania na indywidualne zamówienie
 • Niezawodność i etyczne działanie
 • Poszanowanie kwestii zrównoważonego rozwoju i potrzeb społeczności
Prośba o informacje

Polityce prywatności

Polityka prywatności NNZ

Polityka prywatności stanowi własność i jest obsługiwana przez firmę NNZ. W niniejszej polityce prywatności wyjaśnimy w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy Dane Osobowe, które podają Państwo odwiedzając naszą stronę internetową i z niej korzystając. Przywiązujemy wagę do tego, by użytkownicy korzystający z naszego serwisu mieli pewność, że ich Dane Osobowe są chronione w rzetelny i zgodny z prawem sposób. Przyjęta polityka prywatności znajduje pełne odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawa holenderskiego. Dlatego decydująca będzie wykładnia prawa holenderskiego.
Z biegiem czasu mogą pojawić się okoliczności, które powodowałyby konieczność zmiany niniejszej Polityki Prywatności, na przykład zmiana przepisów prawnych bądź nowe interpretacje. Mając na uwadze powyższe okoliczności Polityka Prywatności jest na bieżąco aktualizowana.

Dane administratora

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma NNZ BV, Aarhusweg 1 w Groningen, Holandia, wpisana do rejestru Spółek Handlowych pod numerem 02039320.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami pod numerem telefonu +31 (0)50 520 7800 lub poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy: info@nnz.nl

Cel gromadzenia Danych Osobowych

Dane Osobowe przekazane za pośrednictwem strony internetowej gromadzimy i wykorzystujemy w różnych celach, które przedstawiamy poniżej. Państwa Dane Osobowe nie będą wykorzystane w żaden inny sposób, aniżeli ten opisany poniżej:

1. Formularz kontaktowy. Gromadzimy Pani/Pana Dane Osobowe w przypadku wysłania zapytania używając formularza kontaktowego na stronie internetowej. Ten formularz kontaktowy wymaga podania tylko koniecznych informacji takich jak:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail

które są wykorzystane i niezbędne do przetworzenia Pani/Pana pytania/komentarza i umożliwia nam komunikacją z Panią/Panem w celu udzielenia odpowiedzi.

2. Prośba o informacje: Pani/Pana Dane Osobowe, które gromadzimy poprzez wybór formularza “prośba o informację” związanego z zapytaniem na temat oferowanego opakowania. W tym formularzu prosimy tylko podania takich Pani/Pana Danych osobowych, które umożliwią nam przekazania pełnej i prawidłowej odpowiedzi. Ta rejestracja wymaga podania następujących danych:

 • Imię I naziwsko/Nazwa
 • Adres e-mail
 • Nazwa firmy

3. Okres przechowywania Danych Osobowych. Okres przechowywania Pani/Pana Danych Osobowych zależy od czasu, który jest potrzebny, by osiągnąć wyznaczony cel przetwarzania Danych Osobowych. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania Danych Osobowych, informujemy iż Dane Osobowe przetwarzamy nie dłużej niż to konieczne do wykonania zadania:

1. Formularz kontaktowy. Jeśli skontaktują się Pani/Pan z NNZ BV poprzez stronę internetową używając formularza kontaktowego, Pani/Pana Dane Osobowe takie jak imię i nazwisko będą przechowywane na serwerze skrzynki pocztowej. Te wiadomości są przechowywane przez czas nieokreślony. W przypadku dalszej współpracy bądź prośby o dalszy kontakt, Pani/Pana Dane Osobowe będą przechowywane do czasu, dopóki nie będą potrzebne do realizacji celu.

2. Prośba o informacje: Otrzymane zapytanie z prośbą o informacje jest przechowywane tylko do czasu realizacji dostarczenia odpowiedzi. W przypadku dalszej współpracy bądź prośby o dalszy kontakt, Pani/Pana Dane Osobowe będą przechowywane do czasu, dopóki nie będą już potrzebne do dalszego kontaktu. Dane Osobowe są również przechowywane do momentu zakończenia zamówienia czy umowy.

Udostępnienie Danych Osobowych. Dane otrzymane poprzez formularz kontaktowy czy formularz prośby o informacje przechowywane są na serwach NNZ i mogą być udostępniane wewnętrznie w ramach grupy NNZ. Tylko ograniczona liczba pracowników NNZ BV posiada dostęp do Pana/Pani Danych Osobowych. Wszyscy Ci pracownicy podpisali zobowiązanie do postępowanie zgodnie z polityką prywatności/poufności. W niektórych przypadkach korzystamy także z usług dostawców zewnętrznych takich jak:


Agencja Internetowa Speak: Wysyłając wiadomość za pomoc formularza kontaktowego online, używamy systemu operacyjengo zewnętrznego dostawcy wraz z serwerem należącym do firmy Internetbureau Speak w Heerenveen, Holandia. Firma ta przetwarza Pani/Pana imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i Pani/Pana nazwę hosta komputera dostępu (adres IP). Agencja Internetowa Speak nie przetwarza Pani/Pana Danych Osobowych dla własnych celów. Ze szczegółami polityki prywatności firmy Speak można zapoznać się na ich stronie internetowej: https://www.speak.nl/privacy

Ochrona Danych Osobowych. Wszystkie Dane Osobowe są wysłane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia i przechowywane na bezpiecznych serwerach. Podczas wypełniania formularzy kontaktowych, Pani/Pana Dane Osobowe są szyfrowane i wysyłane do nas za pośrednictwem bezpiecznego połączenia, które może Pani/Pan rozpoznać poprzez blokadę/kłódkę widoczną na lewym górnym rogu przeglądarki. Gwarantuje to, że podczas przesyłania Pani/Pana Dane Osobowe będą odpowiednio zabezpieczone. Może mieć Pani/Pan pewność, że nigdy nie udostępniamy Pani/Pana Danych Osobowych osobom trzecim w celach komercyjnych.

Zbycie przedsiębiorstwa
Jako że NNZ kontynuuje wzrost i dalszy rozwój, możliwe jest, iż jedna lub wiele zorganizowanych części przedsiębiorstwa zostanie sprzedana/przeniesiona do innej firmy. W takim przypadku, Dane Osobowe osób odwiedzających naszą stroną jak i klientów zostaną także przekazane.

Udostępnianie Danych Osobowych poza kraje Unii Europejskiej
Ze względów technicznych i operacyjnych może być konieczne przesyłanie/przekazywanie Pani/Pana Danych Osobowych do serwerów naszych oddziałów w Stanach Zjednoczonych/Kanadzie, gdzie przepisy ochrony prywatności mogą nie zapewniać takiej samej ochrony jak w Unii Europejskiej. Niemniej jednak, zawsze podejmujemy odpowiednie środki, tak aby zapewnić jak najlepszą ochronę Pani/Pana Danych Osobowych.

Udostępnianie Danych Osobowych innym osobom
Ze względów technicznych i operacyjnych może być konieczne przesyłanie/przekazywanie Pani/Pana Danych Osobowych do serwerów naszych oddziałów poza Stanami Zjednoczonymi/Kanadą, gdzie przepisy ochrony prywatności mogą nie zapewniać takiej samej ochrony jak w Stanach Zjednoczonych/Kanadzie. Niemniej jednak, zawsze podejmujemy odpowiednie środki, tak aby zapewnić jak najlepszą ochronę Pani/Pana Danych Osobowych.

Prawo do przeglądania, poprawiania i usuwania Pani/Pana Danych Osobowych
Ma Pani/Pan prawo do przeglądania, modyfikowania oraz usuwania swoich Danych Osobowych. W przypadku zainteresowania jakie Pani/Pana Dane Osobowe są przechowywane czy też chęci ich sprostowania, poprawiania czy też uzupełnienia danych już zapisanych może Pani/Pan skontaktować się z naszym Administratorem strony internetowej poprzez wysłanie korespondencji na adres: NNZ z dopiskiem iż dotyczy to polityki prywatności, PO Box 104, 9700 AC, Groningen. Może Pani/Pan także wysłać wiadomość emailem używając adresu: website@nnz.nl. Wiadomość taka musi zawierać Pani/Pana imię i nazwisko, adres i jeśli to możliwe adres e-mail. Aby zapobiec nadużyciom, zdecydowanie zalecamy Pani/Panu by się upewnić, iż Pani numer BSN i zdjęcie paszportowe jest niewidoczne oraz dodanie oświadczenia, że Pani/Pana Dane Osobowe są przeznaczone tylko dla nas. Ma Pani/Pan także prawo do usunięcia swoich Danych Osobowych.

Zmiana polityki prywatności
Z biegiem czasu mogą pojawić się okoliczności, które będą powodować konieczność zmiany Polityki Prywatności. Mając na uwadze ww. okoliczności, niniejsza polityka jest aktualizowana na bieżąco. Wcześniejsze wersje polityki prywatności są zachowywane w archiwum. Jeśli byłaby Pani/Pan zainteresowana ich otrzymaniem prosimy o kontakt e-mailowy.

Pytania i opinie
Zalecamy regularne zapoznawanie się z naszą polityką prywatności, tak by być zawsze na bieżącą informowanym o obowiązującej wersji.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności, prosimy o kontakt z Nami w następujący sposób:

Website@nnz.nl+31+31 (0)50 5207800Aarhusweg 19723 JJ Groningen

O firmie NNZ

NNZ to międzynarodowa firma specjalizująca się w opakowaniach dla klientów z branży owoców i warzyw. To rodzinna spółka, która od momentu założenia w 1922 roku stopniowo przekształciła się w organizację zatrudniającą około 250 pracowników. Obecnie dysponuje rozległą międzynarodową siecią oddziałów i partnerów,

której siła tkwi w zdolności do zwiększania swojej konkurencyjności. Podobnie jak NNZ, nasi partnerzy działają z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i potrzeb społeczności, tworzą najlepsze produkty, skupiają się na potrzebach klienta, są innowacyjni i wyznaczają trendy, a ich działalność jest elastyczna, przejrzysta, niezawodna i etyczna.

W firmie NNZ traktujemy naszych pracowników jako najważniejszy zasób. Wierzymy, że takie podejście zwiększa kreatywność i produktywność, które są niezwykle ważne dla naszych klientów, dostawców i innych interesariuszy. Staramy się, by nasza praca gwarantowała uwzględnianie indywidualnych potrzeb, sprzyjała zaangażowaniu i sprawiała przyjemność oraz przebiegała zgodnie z planem, który wspólnie nakreśliliśmy. Nasze motto brzmi: „Razem jest lepiej”. Wspólnie tworzymy zrównoważone i zindywidualizowane rozwiązania, usprawnienia logistyki oraz innowacje dla naszych klientów.

Jesteśmy w stanie sprostać potrzebom dzięki naszym strategicznie położonym filiom. Współpracujemy z klientami i zróżnicowanym zespołem profesjonalnych specjalistów w zakresie materiałów, technologii żywności, projektowania graficznego i badań rynku. Razem tworzymy zindywidualizowane produkty od etapu tworzenia koncepcji po wprowadzenie na rynek. Oferujemy inteligentne rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów na każdym etapie łańcucha dostaw!

Nasza standardowa oferta obejmuje opakowania sieciowe, worki jutowe, opakowania papierowe, tkane worki polipropylenowe, folie z aluminium i tworzyw sztucznych, tacki, kubki, pojemniki, worki Big-Bag oraz materiały do stabilizacji palet. NNZ zapewnia również spersonalizowane opakowania. Wszystkie produkowane przez nas opakowania są zgodne z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju, wydajności oraz bezpieczeństwa żywności. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na znakomite warunki zakupu i wysoką jakość produktów.